Kary dla kierowców w 2022 roku

Od pierwszego dnia stycznia 2022 roku w polskich przepisach związanych z ruchem drogowym wprowadzono wiele istotnych zmian. Zaktualizowano między innymi kwoty mandatów, jakie należy zapłacić za różne wykroczenia drogowe oraz zmieniono przepisy związane z punktami karnymi uzyskiwanymi za przekroczenie prędkości i inne występki.

Podstawowa sprawa to zwiększenie ilości punktów karnych otrzymywanych za najcięższe wykroczenia. Do tej pory maksymalna jednorazowa ilość takich punktów wynosiła 10, ale teraz jest to 15 punktów karnych za najcięższe wykroczenia. Dodatkowo liczby punktów karnych nie można zmniejszyć w ramach kursów, a samoczynnie będą usuwane nie po roku, ale po dwóch latach począwszy nie od momentu otrzymania mandatu, a od daty jego opłacenia.

Jakie najwyższe kary można otrzymać za przekroczenie prędkości?

W poprzednich latach za nadmierne przekroczenie prędkości oraz inne poważne wykroczenia można było otrzymać maksymalną karę w wysokości 500 zł. Dzisiaj kwota ta zwiększa się pięciokrotnie, do 2500 zł w przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości o 71 i więcej kilometrów na godzinę. Oczywiście do tego dochodzi zatrzymanie prawa jazdy i inne konsekwencje prawne. Maksymalna grzywna nakładana przez sąd to z kolei nie 5000, a 30000 zł. W związku z tym warto przestrzegać przepisów zarówno ze względu na bezpieczeństwo, jak również na stan własnych finansów.

O jakich kwestiach nie należy zapominać?

Zwiększają się nie tylko stawki mandatów za przekroczenie prędkości. Wzrost kar dotyczy również innych wykroczeń, takich jak na przykład wyprzedzanie na zakazie. Za pierwszym razem w tym przypadku kierowca zapłaci 1000 zł, a gdy zostanie przyłapany po raz kolejny, wówczas zapłaci 2000 zł. Jazda bez posiadania uprawnień to 1500 zł kary oraz 3000 zł w przypadku recydywy. Wjazd na tory w niedozwolonym miejscu to kara 2000 zł i 4000 zł w przypadku recydywy. Łączna maksymalna kara jaką może wymierzyć funkcjonariusz to 6000 zł za kilka wykroczeń. Kwoty tej nie da się już zmniejszyć w ramach zniżki 10% za bezpośrednią płatność u funkcjonariusza.

Nieprzestrzeganie przepisów odbije się również negatywnie na stawce polisy OC. Im większa posiadana liczba punktów karnych tym wyższa będzie stawka ubezpieczenia. Szczegółowe informacje na temat różnych kar, mandatów i ich konsekwencji można znaleźć w taryfikatorach dostępnych w Internecie.