Maksymalne dozwolone prędkości na drogach w Niemczech

Niemcy to kraj bardzo często odwiedzany przez mieszkańców naszego kraju zarówno w celach zawodowych, jak i turystycznych. Przekraczanie granicy z Niemcami jest dzisiaj bezproblemowe ze względu na otwarte granice Strefy Schengen w Unii Europejskiej. Udając się do Niemiec należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących tam przepisów.

Przed rozpoczęciem podróży do Niemiec dobrze jest sprawdzić czy na wyposażeniu samochodu znajdują się wszystkie rzeczy wymagane przez lokalne prawo. Dobrze jest też zapoznać się z lokalnymi przepisami z zakresu ruchu drogowego, a w szczególności z ograniczeniami prędkości na różnych drogach. Przestrzeganie limitów prędkości wpływa korzystnie na bezpieczeństwo oraz pozwala uniknąć dotkliwego mandatu.

Niemieckie drogi szybkiego ruchu i obowiązujące na nich limity prędkości

Osoby jeżdżące po Niemczech mają dostęp do wielu różnych dróg szybkiego ruchu. Zaliczają się do nich drogi ekspresowe oraz autostrady, których użytkowanie jest bezpłatne. Kierowcy pojazdów osobowych mogą jeździć po takich drogach z dowolną prędkością. Nie istnieją żadne górne limity, chociaż zaleca się jazdę z maksymalną prędkością 130 km/h. W przypadku jej przekroczenia kierowca jednak nie dostanie mandatu.

Pozostałe niemieckie drogi i ich ograniczenia

Jazda po trasach innych niż drogi szybkiego ruchu, poza terenem zabudowanym wiąże się z przestrzeganiem ograniczenia prędkości dla pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 ton na poziomie 100 km/h. W terenie zabudowanym obowiązuje takie samo ograniczenie jak w Polsce, czyli 50 km/h. Oczywiście jeśli przy drodze szybkiego ruchu lub przy innej trasie stoi znak, wówczas należy przestrzegać ograniczenia podanego na takim znaku.

Pojazdy ciężarowe i inne przekraczające o masie mniejszej lub większej niż 3,5 t

W przypadku samochodów ciężarowych i innych, których masa jest mniejsza 3,5 tony, należy przestrzegać ograniczenia do 100 km/h na drogach szybkiego ruchu. Na pozostałych drogach poza obszarem zabudowanym maksymalna prędkość wynosi 80 km/h. Kierowcy pojazdów ciężarowych o masie wyższej niż 3,5 t muszą przestrzegać ograniczenia do 80 km/h na drogach szybkiego ruchu oraz 60 km/h na innych drogach poza obszarem zabudowanym. W obu sytuacjach maksymalna dozwolona prędkość na terenie zabudowanym to 50 km/h.