Mandaty za przekroczenie prędkości w Polsce – podstawowe informacje

Jednym z bardziej powszechnych wykroczeń popełnianych przez kierowców na terenie Polski jest przekroczenie maksymalnej dozwolonej prędkości. Kary za takie naruszenie przepisów potrafią być dotkliwe i nie zawsze kończą się na samym mandacie.

Ograniczenia prędkości obowiązujące na polskich drogach

Zgodnie z polskim prawem na różnych drogach obowiązują różne prędkości maksymalne. Należy je znać, aby wiedzieć do jakiej prędkości można się rozpędzić. W przypadku pojazdów osobowych oraz dostawczych do 3,5 ton, należy przestrzegać poniższych limitów:

 • autostrada – 140 km/h,
 • dwujezdniowa droga ekspresowa – 120 km/h,
 • jednojezdniowa droga ekspresowa – 100 km/h,
 • dwujezdniowa droga dwukierunkowa o dwóch pasach ruchu – 120 km/h,
 • jednojezdniowa droga dwukierunkowa – 90 km/h.

Jazda w terenie zabudowanym oznacza maksymalną prędkość 50 km/h lub 60 km/h od 23:00 do 5:00. Jeśli jednak przy jakiejkolwiek z powyższych dróg stoi znak, wówczas należy bezwzględnie przestrzegać prędkości podanej na nim. Istnieją też znaki specjalne nakładające dodatkowe ograniczenia (np. strefa zamieszkana).

Jeśli chodzi o pojazdy ciężarowe, autobusy i inne cięższe pojazdy to na autostradach, drogach ekspresowych oraz trasach dwujezdniowych o dwóch pasach jazdy w każdym kierunku obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h. Posiadanie specjalnego wyposażenia technicznego z kolei uprawnia do jazdy z prędkością 100 km/h na autostradach. Na trasach na obszarze niezabudowanym limit dla pojazdów ciężarowych i autobusów to 70 km/h. Takie same ograniczenia dotyczą pojazdów osobowych i dostawczych ciągnących przyczepy. W terenie zabudowanym wszystkie pojazdy muszą przestrzegać wspomnianego wyżej limitu 50-60 km/h.

Wysokość kar za przekroczenie dopuszczalnej prędkości

W przypadku przekroczenia maksymalnej dozwolonej prędkości obowiązują następujące kary:

 • Przekroczenie do 10 km/h – 50 zł mandatu.
 • Od 11 do 20 km/h – 50-100 zł mandatu i 2 punkty karne.
 • Od 21 do 30 km/h – 100-200 zł mandatu i 4 punkty karne.
 • Od 31 do 40 km/h – 200-300 zł mandatu i 6 punktów karnych.
 • Od 41 do 50 km/h – 300-400 zł mandatu i 8 punktów karnych.
 • Od 51 km/h – 400-500 zł mandatu i 10 punktów karnych (przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h na obszarze zabudowanym oznacza utratę prawa jazdy).

Uzbieranie 21 (w przypadku niedoświadczonych kierowców) lub 24 punktów karnych wiąże się z utratą prawa jazdy. Warto więc przestrzegać przepisów, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz aby uniknąć dotkliwych kar.