Wzywanie pomocy drogowej na autostradzie

Autostrady są drogami szybkiego ruchu, na których obowiązuje zakaz zatrzymywania się z wyjątkiem miejsc, które są do tego przeznaczone. W przypadku nagłej awarii można się zatrzymać, jednak istotne jest przestrzeganie odpowiednich zasad bezpieczeństwa. Następną czynnością jest wezwanie pomocy drogowej.

Błyskawiczna pomoc drogowa na autostradach

Ze względu na duże prędkości, na autostradach nie wolno się zatrzymywać ani cofać. Dostępne są jednak tak zwane pasy awaryjne, na których możliwy jest postój na wypadek nagłej awarii. W takim przypadku należy jednak jak najszybciej zlikwidować problem. Po ustawieniu pojazdu na takim pasie i postawieniu trójkąta ostrzegawczego w odległości 100 metrów za nim konieczne jest wezwanie pomocy drogowej, która jest uprawniona do holowania na autostradach. Dobrze jest wzywać lokalną firmę, która działa w pobliżu danej autostrady.

Metody wzywania pomocy drogowej na autostradzie

W przypadku kolizji, wypadku lub awarii na autostradzie można skorzystać z pobliskiego telefonu alarmowego SOS. Urządzenia te są ustawione przy drogach szybkiego ruchu w odległości kilku kilometrów od siebie. Po wciśnięciu czerwonego przycisku zgłosi się pracownik Centrum Zarządzania Autostradą. Na podstawie lokalizacji telefonu, wyśle on policję oraz odpowiednie służby na miejsce zdarzenia. Mając własny telefon można wezwać pomoc korzystając z numeru 112. Istnieje też możliwość zadzwonienia do swojej firmy ubezpieczeniowej lub bezpośrednio do firmy specjalizującej się w pomocy drogowej.

Wzywanie pomocy drogowej za granicą

Nagły wypadek lub awaria może również przydarzyć się na autostradzie albo innej drodze za granicą. W wielu krajach obowiązują takie same zasady dotyczące wypadków i awarii na autostradach jak w Polsce. Kluczowe jest odpowiednie zatrzymanie i oznaczenie auta oraz wezwanie pomocy. Warto posiadać dodatkowe ubezpieczenie, dzięki któremu pomoc otrzymamy dzwoniąc bezpośrednio do swojej firmy ubezpieczeniowej.

logo